فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
خانه مد فرشته قم، خیابان مالک اشتر، بین کوچه 32 و 34، عمارت بهشت، خانه مد فرشته 3717889824 قم

تلفن: 09129387632
ایمیل: fereshteh.fashion.house@gmail.com

دوشنبه:  10:00 - 23:00

سه شنبه:  10:00 - 23:00

چهارشنبه:  10:00 - 23:00

پنج شنبه:  10:00 - 23:00

جمعه:  17:00 - 23:00

شنبه:  10:00 - 23:00

یک شنبه:  10:00 - 23:00